Beleggingsscan

by

Belangrijk is dat investeringen altijd aansluiten bij uw eigen financiële wensen. Heeft u belegd in één of meerdere beleggingsfondsen? In de praktijk worden echter vaak de huisfondsen van de bank geadviseerd. Deze keuze is vaak gekleurd. Bij individuele aandelen heeft de bank er belang bij dat er veel transacties plaats vinden alleen dan verdient de bank aan u. FINCQ checkt of u op de juiste wijze belegt en of uw beleggingen in de juiste fondsen zitten. Wij nemen deze analyse met u door in een persoonlijk onderhoud. Zo weet u al meteen of u het echte ‘goud’ in handen heeft!

Kosten

De kosten van de Fincq Beleggingsscan zijn: € 295,00.