Nieuws

Samenwonen in gemeenschap van goederen

Onlangs is er door de rechtbank en in hoger beroep door het Gerechtshof een uitspraak gedaan over “samenwonen in gemeenschap van goederen”.

Wat was het geval? Een man en een vrouw woonden ongehuwd samen en na verloop van tijd hebben ze alle bankrekeningen samengevoegd tot en/of rekeningen. Hun salaris en ander geld kwam daarop binnen en daarvan werden alle kosten betaald, maar ze hielden geen administratie bij wat van wie was. In hun samenlevingscontract hadden ze een regeling opgenomen dat als onduidelijk was wie een bepaald object bezat of wie recht had op bepaalde zaken, dat betreffende goed in dat geval geacht werd gezamenlijk eigendom te zijn.

De rechtbank kwam in eerste instantie tot de conclusie dat, nu partijen zelf geen administratie hadden gevoerd en ook verder niet aangetoond kon worden wie eigenaar was van het geld op de bankrekeningen, er een eenvoudige verdeling moest komen. Alles moest gewoon 50/50 gedeeld worden, alsof ze in gemeenschap van goederen hadden samengewoond.
Dus voordat je als samenwoners besluit om kosten te besparen door niet ieder een spaar- en een betaalrekening aan te houden, maar alleen een en/of betaal- en spaarrekening, denk nog even goed na. Je gaat dan richting een 50/50 verdeling.

Wie het kleine niet eert, kan het grote voor de helft verliezen!