Nieuws

Is uw risicoverzekering nog wel in orde?

In het algemeen wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten voor een langere periode. Na het afsluiten wordt er vaak niet meer naar omgekeken en denkt iedereen dat het wel in orde is. Toch is het belangrijk om periodiek te laten bekijken of de verzekering nog voldoet aan de wensen. Wijzigingen in bijvoorbeeld de gezinssamenstelling bij geboorte of huwelijk/ geregistreerd partnerschap kunnen ervoor zorgen dat de polis of de begunstiging moet worden aangepast of kan worden verbeterd.

Daarnaast is de premiestelling de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. Hierdoor kan het zijn dat een nieuwe polis tegen een lagere premie kan worden afgesloten.

Heeft u nog zo’n oude polis? Of is er jaren nier meer naar uw overlijdensrisicoverzekering gekeken? Laat deze dan checken door uw verzekeringsspecialist of een onafhankelijk financieel adviseur.