Nieuws

Grote verandering in de hypotheekmarkt?

Op 15 maart aanstaande zijn er weer verkiezingen. Het is te verwachten dat een aantal politieke partijen dan weer het “H-woord” van stal gaat halen. Misschien komen er (weer) nieuwe regels voor de verstrekking van hypotheken. Gedacht kan worden aan een verdere verlaging van de maximale hypotheek tot onder 100% van de marktwaarde. Het gevolg hiervan zal zijn dat het  aandeel eigen geld nog groter zal worden dan het nu al is.

Vanuit de Europese commissie is ook weer druk uitgeoefend om de hypotheekrenteaftrek in Nederland af te schaffen. Gezien de extreem lage rente wellicht ook een unieke periode om dat  nu te doen. Lage rente betekent niet alleen een lagere aftrek, maar in geval van afschaffing ook een geringere impact. Wij zouden graag zien dat zo’n maatregel samengaat met een grote schoonmaak in allerlei  andere fiscale regels en aftrekposten. Het is echt tijd voor een simpeler systeem van belastingheffing met lagere tarieven.

Eind 2017, gaat ook de regeling voor aftrek van rente op een restschuld vervallen. Hierdoor kan de rente van nieuw ontstane restschulden bij verkoop van de woning niet meer worden afgetrokken. Van de andere kant worden de mogelijkheden voor bijvoorbeeld zzp-ers en mensen die gaan scheiden misschien verbeterd. Hiermee zullen de regels dan beter worden afgestemd op de praktijk,  want adviseurs lopen regelmatig tegen situaties aan waar de regels botsen met wat door iedereen als verantwoorde financieringen wordt beschouwd.

Verder is er nu ook duidelijkheid gekomen ten aanzien van het fiscaal vriendelijk afkopen van oude spaar- en beleggingsverzekeringen indien die gekoppeld zijn aan de hypotheek. Vanaf nu is dit mogelijk zonder fiscale boete, of dat ook interessant is zal per situatie verschillen.

Samen met de extreem lage hypotheekrente reden genoeg om regelmatig aandacht te besteden aan de hypotheek en ook om vooral tijdig advies te vragen.